Naturi Austria ehitustehnoloogia

Ökoehituse pooldajatele on puit alati olnud ja on ka edaspidi asendamatu materjal. Kuid sellelgi suurepärasel materjalil on omad miinused, millest peamine seisneb selles, et mistahes tänapäeval kasutatava tehnoloogiaga ehitatud palkmajadel esineb vajumine, mis tähendab kõrguse kahanemist. Vajumise ulatus sõltub puidu ehitusaegsest niiskusest ja kõigub vahemikus 5-7 kuni 12-15% (nimetatud arvud kajastavad mitte ainult puidu kokkukuivamist, vaid ka mahukahanemist seinte, vahelagede, katuse ning neile mõjuva tuule- ja lumekoormuse mõjul). Ning isegi liimpalgi kasutamine seda ei välista – maja vajub ikka, kuigi vähem – kõigest 1–2,5%. Just seetõttu ehitatakse palkmaja enamasti kahes etapis: kõigepealt püstitatakse seinad, seejärel, vähemalt mitu kuud, vahel isegi mitu aastat hiljem aga asutakse sisetööde ja interjööride kallale. Ent isegi pärast kõigi tööde lõppu ja majja kolimist peavad omanikud hoolikalt jälgima ruumide temperatuuri- ja niiskusrežiimi ning palkmaja konstruktsioonides toimuvat.
Kuid neile klientidele, kes tahavad saada tõelist puitmaja, kuhu sissekolimist ei peaks aastaid ootama, on Austrias välja töötatud uudne tehnoloogia, täpsemalt uus Naturi süsteem. Selle aluseks on soojade (lisasoojustuseta) massiivpuidust seinte ehitamine, kusjuures see tehnoloogia lubab kasutada erinevaid puiduliike. Materjal asetatakse vertikaalselt, prussid ühendatakse omavahel spetsiaalselt väljatöötatud pikisoonte ja keelte ning puitnaaglite abil. Võimalikud ka liimühendused.


Meie tehnoloogia aluseks on soov teha soojad seinad looduslikust puidust, ilma soojustuse ja liimideta. Kasutame ehituseks okaspuupalke – mänd, kuusk, lehis ja seeder, pikkusega vähemalt 6 meetrit ja läbimõõduga vähemalt 18 cm. Lehis on parim ja kestvaim puit maja seina väliskihiks ja terrassiks. Seeder on tervislikuim puit magamis- ja elutubade sisevooderduseks, mida soovitatakse ka alergikutele. Tehases tehakse palgid silindrikujuliseks. Seejärel saetakse neisse kogu pikkuses kompensatsioonpilud, mis on vajalikud puidus kuivamisel tekkivate mehaaniliste pingete vabastamiseks. Tänu sellele ei lähe palgid kuivatuskambris lõhki. Kui puit on saavutanud optimaalse niiskusesisalduse (12%), siis saadetakse see höövel-freespingile. Hööveldatud toorikud lõigatakse vajalikule pikkusele. Tootmise lõppfaasis puuritakse          neisse vajalikud avad ja tehakse tapid. Valmis ehituskomplekt pakendatakse ja saadetakse lattu, sealt aga juba ehitusele. Majakarp pannakse kokku vahetult ehitusplatsil, ühendades sisemised ja välimised elemendid puitnaaglitega valmis seinaks. Tänu sellisele paigaldusmeetodile saame ühes ja samas majas mis tahes paksusega seinu kasutada.


Ökoloogilisus

Ökoloogiliselt puhas materjal
Ehtne Siberi puit, ei mingeid liime
ega aurutõkkekilesid.

Stabiilsus

Maja ei hakka vajuma,
sest seinaelemendid
asetatakse vertikaalselt


Energiatõhusus

Puitmajade ehituses puudub NATURI 400 mm seina soojapidavusel analoog, kusjuures välisseintes puudub vajadus soojustusmaterjalide järele.

Seeder/lehis – NATURI tehnoloogia lubab kasutada seinte väliskihis erinevaid puuliike – seedrit või lehist, mõjutades sellega hoone omadusi suhteliselt väikese hinnaerinevuse juures.

Õhk – NATURI seinaelementide struktuur võimaldab tänu looduslikule materjalile tagada ruumides meeldiva sisekliima, sest puidus olevad poorid kindlustavad vajaliku õhuvahetuse.

FSC – tootmise sertifitseerimine rahvusvahelise metsavarumisstandardi alusel.

Arhitektuursed lahendused – NATURI profiilidest on võimalik ehitada mistahes kujuga hoonet ja mistahes pikkusega seinu.

Hüpoallergeensus – NATURI lamellide vertikaalne asetus viib miinimumini tolmu kogunemise, sest seinaelemendis puuduvad horisontaalsed sooned.

Interjööri disain – seinalamellide vertikaalne asetus lisab ruumidele visuaalselt avarust ja “tõstab” lagesid.

Ehitamise kiirus – NATURI tehnoloogia järgi ehitatud hooned ei vaja aega vajumiseks.

Raadiolained – NATURI seinakomplektis olev massiivpuit kaitseb elektritarvete kõrgsagedusliku kiirguse eest, vähendades saastelektri mõju inimorganismile.

Kandevõime – NATURI tehnoloogia lubab ehitada mitmekorruselisi hooneid, sest seinaelementide vertikaalne asetus tagab 8 korda suurema kandevõime kui oleks samasugusel horisontaalselt paigaldatud elemendil.

Viimistluse variandid – NATURI konstruktsioonide stabiilsus lubab kujundada ruume, kasutamata tugiposte, mis on vajalikud tavalise puitmaja ehitamisel.

Montaaži lihtsus – kõige raskem NATURI seinakomplekti element kaalub 15 kg, mis vabastab kvalifitseeritud koostajate brigaadil loobuda raske eritehnika kasutamisest.

Õhukindlus – ka kõige õhemas 200 mm NATURI seinas on 9 soonühendust, mis muudab seina täiesti tuulekindlaks.

Elektripaigaldised – NATURI profiili sees on vertikaalsed tehnoloogilised avad, mis märkimisväärselt lihtsustavad kaabeldustöid.

Sääst – tungraudade ja vajumissoonte puudumine aitab kokku hoida maja iga-aastase tehnilise hoolduse arvelt.

Monoliit – hoone kasutamisel saavutavad puitseinad tasakaaluniiskuse, ning NATURI profiilide ehituse tõttu toimub horisontaalsuunas paisumine, mis tagab seinakonstruktsiooni monoliitsuse ja tiheduse.

Professionaalsus – NATURI tehnoloogiat kasutades ehitavad maju vaid eriettevalmistuse saanud brigaadid. Kõik töödejuhatajad on külastanud Austrias asuvat õppekeskust ja ehitanud seal oma kätega mitu maja NATURI tehnoloogia järgi.